Darmowa dostawa od 200 zł Bezpieczne zakupy +48 661 700 634 sklep@cannabiqueen.pl

Misja naszego Zespołu

Misją Cannabi Queen jest wnoszenie wartości do Waszego życia i dzielenie się tym, co najlepsze i z czego sami korzystamy. Przykładamy dużą uwagę do szkoleń, tak aby oprócz najlepszych na rynku produktów dostarczyć Wam również wiedzę i doświadczenie 😊

Współpracujemy z najlepszymi!

Do współpracy wybieramy najlepsze marki o pewnej pozycji na rynku. Nasze produkty pochodzą z bezpiecznych źródeł. Z radością wspieramy polską gospodarkę budując biznes oparty na wartościach.

Najwyższa jakość produktów

Produkty, które wybieramy dla naszych Klientów są naturalne, legalne i bezpieczne. Dokładamy największych starań aby nasza oferta była pełna produktów najwyższej jakości w najlepszej cenie. W końcu sami jesteśmy swoimi Klientami 😊

Zdrowie na wyciągnięcie ręki

Olej CBD z konopi siewnych jest głównym składnikiem produktów naszej firmy. Znakomite efekty jego stosowania zawdzięczamy prozdrowotnym właściwościom CBD, które w ostatnich latach dały się poznać milionom ludzi na całym świecie.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
 3. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta, Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
 5. Podstawowe definicje:
  • Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego;
  • Sprzedawca – MDB Dawid Bergier, ul. Kolejowa 40/30, 21-500 Biała Podlaska,
   NIP: 5372652256, REGON: 385635148.
  • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście (18) lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania; osoba, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu;
  • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument;
  • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis – Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.cannabiqueen.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza Internetem;
  • Towar lub Produkt – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
  • Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą, z uwzględnieniem Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
  • Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;
  • Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określająca w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
  • Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu;
  • Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
   • firmą kurierską;
   • paczkomatami InPost;

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Wszelkie prezentacje towaru umieszczone na interfejsie Sklepu Internetowego mają charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży co do niniejszego towaru. Postanowienia § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie zostaną zastosowane.
 2. Interfejs sklepu internetowego zawiera informacje o Towarze, włącznie z podaniem cen poszczególnego Towaru i kosztów zwrotu Towaru, jeżeli niniejszy Towar, z uwagi na swój charakter, nie może zostać zwrócony drogą pocztową. Ceny Towaru zostały podane z podatkiem od wartości dodanej i wszystkimi powiązanymi opłatami. Ceny Towaru są obowiązujące w okresie, w którym zostały umieszczone w interfejsie Sklepu Internetowego. Niniejsze postanowienie nie wpływa na możliwość Sprzedawcy do zawarcia Umowy sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
 3. Interfejs Sklepu Internetowego zawiera również informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą Towaru. Obowiązują one wyłącznie w przypadkach, kiedy Towar jest doręczany na terytorium UE.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej www.cannabiqueen.pl można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok (za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych).
 6. W celu złożenia Zamówienia w ramach Sklepu internetowego oraz zawarcia Umowy sprzedaży, należy dokonać wyboru Towaru lub Towarów z aktualnej oferty Sprzedawcy. Wybór odbywa się poprzez kliknięcie na odsyłacz do danego Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Po kliknięciu odsyłacza „Koszyk” zostanie przedstawione podsumowanie wybranych Towarów.
 7. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).
 8. W celu dopełnienia Zamówienia Towaru, kupujący zobowiązany jest do wypełnienia Formularza zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
 9. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o:
 10. zamawianym Towarze (zamawiany Towar Kupujący „umieści” w elektronicznym koszyku interfejsu Sklepu Internetowego);
 11. sposobie zapłaty ceny sprzedaży Towaru, dane o wymaganym sposobie doręczenia zamówionego Towaru;
 12. informacje o kosztach związanych z dostarczeniem Towaru (w dalszej części razem tylko jako „zamówienie”).
 13. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 14. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 15. Przed przesłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Kupującemu zostanie umożliwiona kontrola i zmiana danych, które Kupujący umieścił w zamówieniu, również z uwzględnieniem możliwości stwierdzania i wprowadzania przez Kupującego poprawek błędów, powstałych podczas wprowadzania danych do Zamówienia.
 16. Potwierdzenia złożenia Zamówienia Kupujący dokonuje poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Dane, które zostaną umieszczone w zamówieniu, są traktowane przez Sprzedawcę jako prawidłowe.
 17. Wybranie przycisku (pola) oznaczonego „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest potwierdzeniem składanym przez Kupującego, iż jest świadomy, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 18. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 19. Po zawarciu Umowy sprzedaży Kupujący nie ma już możliwości zmiany treści Umowy sprzedaży, w szczególności rodzaju zamówionego Towaru (np. zapach, gramatura). Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę zgodnie z zawartą Umową sprzedaży.
 20. Faktura wystawiana jest na żądanie zgodnie z przepisami podatkowymi.
 21. Zamówienia w Sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, siedem (7) dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane najbliższego dnia roboczego.

DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski/Unii Europejskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar, będący przedmiotem Umowy sprzedaży, bez wad.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Formularzu zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność „z góry” za Zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia po jego opłaceniu.
 5. W przypadku płatności „za pobraniem”, Zamówienia złożone do godz. 12:00 zostaną nadane tego samego dnia.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta, przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja, potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca, zgodnie z wyborem Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, paragon albo fakturę VAT.
 8. Czas realizacji Zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do dwóch (2) dni roboczych.
 9. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Paczka wysyłana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu trzech (3) dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej – w ciągu dwóch (2) dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.
 10. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 11. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
 12. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 13. Sprzedawca wskazuje, że:
  1. z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego nie można odstąpić od:
  • Umowy sprzedaży o Dostawie Towaru, która została przygotowana zgodnie z życzeniami Kupującego lub dla jego osoby.
  • Umowy sprzedaży o Dostawie Towaru łatwo psującego się, jak również Towaru, który został po dostarczeniu nieodwracalnie zmieszany z innym Towarem.
  • Umowy sprzedaży o Dostawie Towaru w zamkniętym opakowaniu, który Kupujący wyjął z opakowania i nie podlega zwrotowi z powodów higienicznych.
 2. W innych przypadkach niż przypadki określone w punkcie 4.1, Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie czternastu (14) dni od przekazania Towaru Kupującemu lub innej wskazanej osobie trzeciej niebędącej przewoźnikiem.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego drogą mailową na adres sklep@cannabiqueen.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z punktem 4.2, Umowa sprzedaży jest od początku anulowana. Towar musi zostać zwrócony Sprzedawcy w terminie do czternastu (14) dni od dnia odstąpienia od Umowy.
 5. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru Sprzedawcy, również w przypadku, kiedy Towar nie może zostać zwrócony za pośrednictwem poczty ze względu na swój charakter.
 6. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z punktem 4.2, Sprzedawca zwróci środki pieniężne przyjęte od Kupującego w terminie do czternastu (14) dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Kupującego w taki sam sposób, w jaki Sprzedawca przyjął je od Kupującego.
 8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu przyjętych środków pieniężnych Kupującemu przed zwrotem Towaru przez Kupującego.
 9. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”.
 10. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

PROCES REKLAMACYJNY

 1. Sprzedawca zobowiązuje się wydać Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 2. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: sklep@cannabiqueen.pl. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu siedmiu (7) dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 5. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu (7) dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie czternastu (14) dni.
 8. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
 9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy.
 10. Koszty wysyłki Produktów w ramach złożonej reklamacji ponosi Sprzedawca.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MDB DAWID BERGIER jako administrator danych osobowych, zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji niżej opisanych celów, w sposób gwarantujący ich pełne bezpieczeństwo i w zgodzie z wszystkimi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 1. Administratorem danych osobowych jest MDB Dawid Bergier, ul. Kolejowa 40/30, 21-500 Biała Podlaska. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy: sklep@cannabiqueen.pl, listownie oraz pod numerami tel. 727911856, 727 927 811.
 2. Ochronę danych osobowych Kupującego, który jest osobą fizyczną, reguluje ustawa
  nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.
 3. Kupujący zgadza się na przetwarzanie swoich niniejszych danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu (w dalszej części wszystko razem jako „dane osobowe”).
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • dostarczenia informacji dotyczących produktów oferowanych przez MDB Dawid Bergier (marketing drogą mailową i smsową, analiza zainteresowań Klienta w celu proponowania mu opcji zakupowych najbardziej odpowiadających potrzebom);
  • obsługi kontaktów z Klientami i innymi zainteresowanymi osobami, w tym realizacji zapytań, wysyłki newslettera, realizacji współpracy biznesowej, administrowania stroną internetową, prowadzenia bloga, zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży, a także dokonywania rozliczeń w związku ze świadczonymi usługami, zgodnie ze standardami oraz realizowania obowiązków administratora wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową sprzedaży, celem egzekucji należności oraz reklamacji.
 5. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. Jeżeli Kupujący nie wybierze innej możliwości, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę również w celu przesłania informacji handlowych Kupującemu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całym zakresie zgodnie z niniejszym art. nie stanowi warunku uniemożlwiającego zawarcie Umowy sprzedaży.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podawania swoich danych osobowych (przy rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy składaniu zamówienia z interfejsu Sklepu Internetowego) prawidłowo i prawdziwie, oraz że jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zmianach w swoich danych osobowych.
 7. Do danych osobowych zbieranych przez MDB Dawid Bergier mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione i upoważnione osoby oraz podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierskie, dostawcy usług, m.in. systemów informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (np. poczcie, operatorom płatności).
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i są przetwarzane (m.in. przez okres przechowywania dokumentacji dotyczącej umów, czy dokumentacji księgowej wynikający z przepisów prawa), do końca okresów przedawnienia roszczeń związanych z zawartą Umową, natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona przez Klienta zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.
 9. Kupujący potwierdza, że został pouczony o tym, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. W przypadku, kiedy Kupujący uznałby, że Sprzedawca przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z ochroną prywatnego i osobistego życia Kupującego lub niezgodnie z ustawą, zwłaszcza jeżeli dane osobowe są niedokładne, z uwagi na cel ich przetwarzania może:
  • zwrócić się do Sprzedawcy z wnioskiem o wyjaśnienie,
  • wnioskować, by Sprzedawca usunął stan powstały w ten sposób.
 11. Jeżeli Kupujący zwróci się z wnioskiem o udzielenie informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania Kupującemu tej informacji.
 12. Sprzedawca ma prawo za udzielenie informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim, wymagać stosownej zapłaty nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  – dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  – optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  – utrzymania sesji Użytkownika,
  – dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych,
  – zapamiętywania danych w wypełnianym formularzu (automatyczne uzupełnianie formularzy),
  – zapamiętywania informacji i opracowania danych statystycznych o sposobie korzystania ze Sklepu,
  – analizy czasu spędzanego w Sklepie,
  – zapamiętywania wybranych przez Klienta ustawień i preferencji w Sklepie.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Klienci korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Klient może zarządzać (akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie oraz usuwać już istniejące) plikami cookie za pomocą różnych opcji w ustawieniach przeglądarki, które umożliwiają włączenie lub zablokowanie plików cookie w dowolnym momencie, zarówno całościowo lub dla określonych działań. Każda przeglądarka obsługuje pliki cookie w inny sposób. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w menu odpowiedniej przeglądarki.
 6. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 7. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 8. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 9. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.
 10. Pliki Cookie Google Analytics umożliwiają działanie funkcji tego narzędzia. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej www.cannabiqueen.pl.
 11. Pliki Cookie nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez użytkownika, o których mowa w I części niniejszej polityki prywatności i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 12. Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.